Przydomowe oczyszczalnie ścieków Gdynia

O nas

Ekologiczna oczyszczalnia

Nasza firma zajmuje się montażem biologicznych oczyszczalni ścieków, które rozwiązują problem zanieczyszczeń komunalnych na terenach wiejskich, bez dostępu do kanalizacji. Jest to rozwiązanie korzystne nie tylko pod względem ekologicznym, ale też ekonomicznym.

Od czego zacząć przy oczyszczalni?

Przed wyborem projektu warto skonsultować się z naszym specjalistą, który świadczy fachowe doradztwo i z pewnością pomoże nam w wyborze odpowiedniego rodzaju oczyszczalni. Oczyszczalnia ekologiczna nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do realizacji usługi montażu przez naszą firmę należy jedynie zgłosić taki zamiar w odpowiednim urzędzie, zazwyczaj w starostwie. Wymaga to dostarczenia odpowiedniej dokumentacji typu opis oczyszczalni czy szkic działki. Jeżeli nie uzyskamy sprzeciwu, to bez wątpienia firma może przystąpić do budowy takiej oczyszczalni.

Typy oczyszczalni ścieków

Wyróżniamy kilka typów oczyszczalni, z których wybieramy rodzaj najbardziej odpowiedni do warunków wilgotnościowych, typu gleby oraz nachylenia terenu na działce, na której ma być zlokalizowana oczyszczalnia ekologiczna.